NAIA World Series 2013 - Lee vs. Faulkner - Dalegsports